کاربراتور لیفتراک

کاربراتور لیفتراک

​ کاربراتور لیفتراک سیستم سوخت رسانی در خودرو ‌های دارای موتور احتراق داخلی مانند دستگاه گوارش در بدن عمل می‌کند. در واقع موتور لیفتراک برای کار نیاز به سوخت، هوا و انرژی برق دارد تا بتواند ایجاد جرقه و در پی…
پیستون لیفتراک

پیستون لیفتراک

پیستون لیفتراک موتور‌های درون سوز لیفتراک از تعدادی قطعات و بخش‌های مختلف تشکیل شده‌اند که میتوان در انواع برندهای موتور ثابت است. پیستون لیفتراک یکی از قطعاتی است که در انواع موتورهای احتراقی لیفتراک دیده می‌شود و جزء جدایی‌ناپذیر آن‌ها…