جک پالت عریض

جک پالت عریض دارای عرض ۶۸سانتی متری میباشد و ۱۵سانتی متر از جک پالت استاندارد بیشتر است ومعمولا داخل پتروشیمی و یا انبار های مواد غذایی که از اروپا وارد ایران میشود استفاده میشود. بدین علت از این دستگاه استفاده میکنند جک پالت های ۵5 سانتی متری وارد پالت نمی شوند و مجبور هستند تا از جک پالت هایی که با عرض بزرگتر وجود دارند استفاده کنند تا بار را بتوانند بلند کنند.

از جک پالت هایی که در بازار وجود دارند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مشخصات کلی جک پالت عریض:

  • عرض: ۶۸ سانتی متر
  • شاخک: ۱۲۰ سانتی متر
  • میزان تناژ بار: ۳تن
  • مصارف: مواد غذایی، پتروشیمی و …
  • چرخ های عقب: ۲عدد
  • چرخ های جلو: ۴ عدد
  • سایز چرخ عقب: ۱۸
  • سایز چرخ جلو: ۸