جک پالت شاخک کوتاه

جک پالت شاخک کوتاه با توجه به اندازه شاخک آن نام گذاری شده است. زمانی که شاخک جک پالت از ۱۲۸ سانتی متر کمتر باشد به آن جک پالت شاخک کوتاه گفته می شود . بیشترین کارایی این نوع جک پالت روی کفی تریلی ها و در مکانهای کوچک با فضای کم می باشد. جک پالت های معمولی در حالت استاندارد دارای طول 1150 می باشند که در بعضی مکان ها از جمله کفی ماشین زمانی که می خواهند بار را برروی تریلی جا به جا کنند،  راحت نمیچرخد و به همین دلیل از جک پالت هایی با طول شاخک ۸۰ سانتی متری استفاده می شود.

مشخصات کلی جک پالت کوتاه:

  • عرض: 55 الی 68 سانتی متر
  • شاخک: ۸۰ سانتی متر
  • میزان تناژ بار: 2 الی 5 تن
  • مصارف: مختلف
  • چرخ های عقب: ۲عدد
  • چرخ های جلو: ۴ عدد
  • سایز چرخ عقب: ۱۸
  • سایز چرخ جلو: ۸